English   Francais
 naslovna
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i društvo
 Medijsko tržište
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvještaji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretraživanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 naslovna ukupno 503 članaka 
 
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Završni izvještaj
24.02.2015: Lejla Turčilo, Radenko Udovičić, Rast'o Kužel
Glavni cilj projekta je bio da se javnosti predoče informacije o ponašanju medija tokom predizbornog i postizbornog perioda, i da se započne rasprava o objektivnosti i kvalitetu medijskog izvještavanja, te da se radi na promociji pridržavanja međunarodnih standarda i najboljih praksi u vezi sa slobodom izražavanja i nezavisnošću medija.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Monitoring i analiza medija
09.02.2015: Media Plan Monitoring Center
Rezultati monitoringa medija za period 1-31. decembar 2014. pokazuju da se mediji generalno nastavljaju fokusirati na formiranje vlasti na različitim nivoima. Za razliku od predizbornog perioda kada je izvještavanje patilo od restriktivne interpretacije zakonskih odredbi od strane emitera, što je rezultiralo ograničenim praćenjem političkih partija u centralnim vijestima, izvještavanje u decembru karakteriše mnogo intenzivnije praćenje političkih partija. Rezultati monitoringa takođe ukazuju da su mediji i dalje podijeljeni po političkim, etničkim i teritorijalnim, čime pokazuju manje ili više otvorene simpatije prema određenim političkim partijama.
Mediji i politika -> Bosna i Hercegovina
Formiranje nove BiH vlasti
04.02.2015: Florian Bieber
Florian Bieber, profesor iz Graca, inače ekspert za političke odnose i dobar poznavalac situacije na Balkanu, komentariše za Dijalog BiH 2.0 aktuelni politički trenutak u Bosni i Hercegovini.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Istraživanje bh. medija
24.12.2014: Media Plan Monitoring Center
Rezultati monitoringa medija u periodu 1-30. novembar su pokazali da su se mediji generalno fokusirali na formiranje vlasti na svim nivoima, obezbjeđujući detaljno izvještavanje o pregovorima između političkih stranaka. Mediji su i dalje podijeljeni na političkoj, nacionalnoj i teritorijalnoj osnovi, te stoga pokazuju manje ili više otvorenu naklonost prema određenim političkim strankama.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Analiza izvještavanja medija
19.11.2014: Media Plan Monitoring Center
Prikupljeni rezultati su do sada bili sastavljeni u tri monitoring izvještaja o ponašanju medija u vrijeme predizborne kampanje. U sljedećoj fazi projekta, pažnja se usmjerava na medijsku pokrivenost postizbornih kretanja, uključujući i proces formiranja nove vlasti na državnom i entitetskim nivoima.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Predizborna kampanja
03.11.2014: Media Plan Institut
Media plan institut je realizovao projekat “Mediji i politički subjekti – više saradnje za uspješan izborni proces”, koji je kroz pet seminara u različitim dijelovima zemlje (Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Tuzla i Mostar) ostvario razmjenu iskustava medija i političkih stranaka o dosadašnjoj predizbornoj saradnji. Rezultat toga je dokument PREPORUKE ZA BOLJU KOMUNIKACIJU IZMEĐU MEDIJA I POLITIČKIH STRANAKA koji se nalazi u PDF file-u.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Monitoring medija u predizbornom periodu
10.10.2014: Media Plan Monitoring Center
Podaci prikupljeni u toku monitoringa otkrivaju da je većina posmatranih medija pokušala da obezbijedi izvještavanje na osnovu kojeg bi bilo moguće napraviti bolji izbor na glasačkom mjestu. Ovo je prvenstveno zahvaljujući tv debatama i specijalnim izbornim programima, kao i izvještavanju u štampanim i onlajn medijima. Međutim, postoji nekoliko ozbiljnih problema koji su još uvijek prisutni. Oni se odnose na činjenicu da uredničku politiku medija još uvijek određuju interesi vlasnika, a ne interesi čitalaca i gledalaca. Pored ovoga, pojavljivanje izbornih kandidata u vijestima i pojedinim člancima ponekad nije bilo zasnovano na temelju interesa javnosti, već na nekim drugim faktorima.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Monitoring medija u predizbornom periodu
03.10.2014: Media Plan Monitoring Center
Podaci iz drugog posmatranog perioda su potvrdili da postoje velike razlike u načinu predstavljanja političkih subjekata i izvještavanju medija o njima. Neki od posmatranih medija su u manjoj ili većoj mjeri otvoreno pokazivali svoje simpatije prema određenim političkim strankama. Kvalitativna analiza je potvrdila da dio medija i dalje odbija prikazati suprotne stavove o nekim određenim pitanjima.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Prvi preliminarni izvještaj o medijskom pokrivanju političkih subjekata u periodu izborne kampanje
21.09.2014: Media Plan Monitoring Center
Cilj monitoringa je da predstavi profesionalnu, sveobuhvatnu i objektivnu procjenu političke različitosti, tačnosti i ravnomjernosti u prenošenju informativnog sadržaja i pokrivanju trenutnih zbivanja u zemlji prateći rad devet TV servisa, tri radiostanice, šest novina i četiri internet medija.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Medijii i izbori
29.08.2014: Media Plan Institut
Media plan institut u saradnji sa slovačkom organizacijom Memo 98 i američkim NDI počeo je izvođenje projekta MEDIA MONITORING IZBORA 2014, koji se sastoji od praćenja i analize medija u predizbornoj kampanji 2014.
 
Stranica od 51
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa
08.03.2013
 Bosna i Hercegovina