English   Francais
 naslovna
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i društvo
 Medijsko tržište
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvještaji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretraživanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 naslovna ukupno 500 članaka 
 
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Istraživanje bh. medija
24.12.2014: Media Plan Monitoring Center
Rezultati monitoringa medija u periodu 1-30. novembar su pokazali da su se mediji generalno fokusirali na formiranje vlasti na svim nivoima, obezbjeđujući detaljno izvještavanje o pregovorima između političkih stranaka. Mediji su i dalje podijeljeni na političkoj, nacionalnoj i teritorijalnoj osnovi, te stoga pokazuju manje ili više otvorenu naklonost prema određenim političkim strankama.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Analiza izvještavanja medija
19.11.2014: Media Plan Monitoring Center
Prikupljeni rezultati su do sada bili sastavljeni u tri monitoring izvještaja o ponašanju medija u vrijeme predizborne kampanje. U sljedećoj fazi projekta, pažnja se usmjerava na medijsku pokrivenost postizbornih kretanja, uključujući i proces formiranja nove vlasti na državnom i entitetskim nivoima.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Predizborna kampanja
03.11.2014: Media Plan Institut
Media plan institut je realizovao projekat “Mediji i politički subjekti – više saradnje za uspješan izborni proces”, koji je kroz pet seminara u različitim dijelovima zemlje (Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Tuzla i Mostar) ostvario razmjenu iskustava medija i političkih stranaka o dosadašnjoj predizbornoj saradnji. Rezultat toga je dokument PREPORUKE ZA BOLJU KOMUNIKACIJU IZMEĐU MEDIJA I POLITIČKIH STRANAKA koji se nalazi u PDF file-u.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Monitoring medija u predizbornom periodu
10.10.2014: Media Plan Monitoring Center
Podaci prikupljeni u toku monitoringa otkrivaju da je većina posmatranih medija pokušala da obezbijedi izvještavanje na osnovu kojeg bi bilo moguće napraviti bolji izbor na glasačkom mjestu. Ovo je prvenstveno zahvaljujući tv debatama i specijalnim izbornim programima, kao i izvještavanju u štampanim i onlajn medijima. Međutim, postoji nekoliko ozbiljnih problema koji su još uvijek prisutni. Oni se odnose na činjenicu da uredničku politiku medija još uvijek određuju interesi vlasnika, a ne interesi čitalaca i gledalaca. Pored ovoga, pojavljivanje izbornih kandidata u vijestima i pojedinim člancima ponekad nije bilo zasnovano na temelju interesa javnosti, već na nekim drugim faktorima.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Monitoring medija u predizbornom periodu
03.10.2014: Media Plan Monitoring Center
Podaci iz drugog posmatranog perioda su potvrdili da postoje velike razlike u načinu predstavljanja političkih subjekata i izvještavanju medija o njima. Neki od posmatranih medija su u manjoj ili većoj mjeri otvoreno pokazivali svoje simpatije prema određenim političkim strankama. Kvalitativna analiza je potvrdila da dio medija i dalje odbija prikazati suprotne stavove o nekim određenim pitanjima.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Prvi preliminarni izvještaj o medijskom pokrivanju političkih subjekata u periodu izborne kampanje
21.09.2014: Media Plan Monitoring Center
Cilj monitoringa je da predstavi profesionalnu, sveobuhvatnu i objektivnu procjenu političke različitosti, tačnosti i ravnomjernosti u prenošenju informativnog sadržaja i pokrivanju trenutnih zbivanja u zemlji prateći rad devet TV servisa, tri radiostanice, šest novina i četiri internet medija.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Medijii i izbori
29.08.2014: Media Plan Institut
Media plan institut u saradnji sa slovačkom organizacijom Memo 98 i američkim NDI počeo je izvođenje projekta MEDIA MONITORING IZBORA 2014, koji se sastoji od praćenja i analize medija u predizbornoj kampanji 2014.
Tumačenja i praksa ljudskih prava - BEZ DIJALOGA -> Bosna i Hercegovina
TV emisija
06.02.2014: Kristina Ljevak
Media plan institut je producirao TV program „DOBRODOŠLI U BOSNU I HERCEGOVINU - o ljudskim pravima u BiH“. Emisija reportažnog informativno-dokumentarnog karaktera nudi zanimljiv pregled situacija sa (ne)poštovanjem ljudskih prava u BiH i prikaza kako se to odražava na različite društvene tokove.
Mediji i tranzicija -> Jugoistocna Evropa
Pokrenut projekat „Partnerstvo za razvoj medija Jugoistočne Evrope“
05.02.2014: Center for Independent Journalism
Osam članica mreže SEENPM, koja okuplja medijske organizacije iz jugoistočne Evrope, zajedno s krovnom organizacijom iz Budimpešte, počeli su realizaciju projekta „Partnerstvo za projekt razvoja medija Jugoistočne Evrope“, koji podržava razvoj nezavisnih i odgovornih medija u zemljama zapadnog Balkana.
Tumačenja i praksa ljudskih prava - BEZ DIJALOGA -> Bosna i Hercegovina
Press Clipping
01.11.2013: Media Plan Institut
Skrećemo pažnju na tekstove iz web medija BUKA, Radio Sarajevo i manjine.ba koji ukazuju na diskriminaciju kojoj su prilikom popisa bila izložena djeca sa posebnim potrebama usljed nedovoljno specificiranog upitnika, ali i apsolutne neobrazovnosti anketara.
 
Stranica od 50
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa
08.03.2013
 Bosna i Hercegovina