English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i društvo
 Medijsko tržište
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvještaji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretraživanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 Medijska politika i zakoni ukupno 74 članaka 
 
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Novi kanal za taksu
21.08.2017: SEENPM
Predstavnici Elektroprivrede BiH i dva javna servisa iz Sarajeva, državnog BHRT i entitetskog RTV FBiH, potpisali su poslovni Ugovor o naplati RTV takse putem računa za električnu energiju, a što će biti iskazano na računima za mjesec august 2017. godine. Pored ova dva emitera, javni RTV sistem BiH se sastoji još od RTV Republike Srpske, koja nije ni mogla učestvovati u ovakvom pravnom rješenju, jer Elektroprivreda BiH snadbijeva strujom samo dio Federacije BiH gdje su većina Bošnjaci.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Umjesto bloga
07.03.2016: Radenko Udovicic
Zahtjev hrvatskih stranaka za hrvatskim kanalom javnog servisa je suštinski samo jedna varijanta ostvarivanja trećeg entiteta. No, za razliku od ovog zahtjeva koji je politički, odnosno parlamentarno, potpuno neostvariv, u slučaju javnog servisa postoje realne osnove bilo ostvarenja svoje želje, ili uništenja, barem ovakvog sistema kakav je sada. Rekonstrukcija po hrvatskim željama se ne može napraviti bez saglasnosti Bošnjaka i Srba u Domu naroda. Ali se isto tako ne može nastaviti fnansiranje bez saglasnosti Hrvata.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Produžen život javnih servisa za šest mjeseci
05.02.2016: Media Plan Institut
Vijeće ministara BiH je donijelo odluku da sadašnji način naplate RTV takse putem telekomoperatera se produži do 30. juna. Na taj način je prihvaćena izmjena Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH nakon brojnih apela javnog RTV servisa. Ova odluka sa zakonskom snagom bi trebala da omogući prelazni period od pet mjeseci za iznalaženje stabilnog načina finansiranja javnih servisa. Međutim, jasno je da će otpočeti intenzivni pregovori, ne samo oko problematike ubiranja RTV takse, već cjelokupne konstrukcije javnog RTV sistema.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Šta mediji u BiH mogu naučiti od nedavnih JMBG protesta?
16.07.2013: Zoran Udovicic
Medijska zajednica, ukoliko nije toliko mnogo uzurpirana od političkih centara moći, trebalo bi da otvori profesionalne i institucionalne razgovore o tome kako unaprijediti rad i razvoj regulacionih i samoregulacionih tijela, kako kodeksima dati novi duh i pravila saglasna novom vremenu. Svaka čast inostranim ekspertima, ali sad se možemo osloniti i na domaće. Zaboravimo na prepisivačko – prevodilačku aktivnost i evropsku stečevinu, bogatimo se sopstvenim iskustvom i potrebama.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Analiza Nacrta zakona o slobodi pristupa informacijama BiH
23.05.2013: Mehmed Halilovic
Zakon o slobodi pristupa informacijama usvojen je u novambru 2000. godine. Do sada je mijenjan tri puta, tako da će predloženi Nacrt, kada bude usvojen, poredstavljati četvrtu izmjenu. Mehmed Halilović, dugogodišnji novinar i specijalista za medijsku regulativu, analizira predložene izmjene i zaključuje da predstavljaju korak unazad zato što se uvode ograničenja u pristupu informacijama koje se odnose na zaštitu privatnosti i drugih legitimnih privatnih interesa i, što je najvažnije, ograničava ispitivanje javnog interesa.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Javni RTV sustav treba korijenite reforme
25.02.2013: Igor Soldo
Postojeći sustav javnog emitiranja, način njegova financiranja i suradnje njegovih članica, stupanj prihvaćenosti od strane obveznika plaćanja RTV pristojbe, neispunjavanje dodijeljene uloge, navodi na jedan zaključak. Potrebna je cjelovita reforma. Sustav je potrebno promijeniti i poboljšati, a programske sheme moraju potpuno odražavati potrebe svih građana. Kad bi stvari u BiH bile idealne, bilo bi najbolje preuzeti „njemački model“ javnog emitiranja, jasno uz određene prilagodbe stanju i okružju u BiH. To bi, ukratko, značilo decentraliziranje javnog emitiranja, uz jaku krovnu televiziju na razini BiH.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Uspostava hrvatskog kanala u okviru javnog RTV sustava
21.02.2013: Milan Šutalo
Autor u tekstu razmatra aktualnu političku i medijsku situaciju u BiH i iznosi gledišta zbog čega je kanal na hrvatskom jeziku ili hrvatski kanal, što je i u informativnom i političkom kontekstu korektniji naziv, važan za stabiliziranje političkog i informativnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Tekst je prvi u nizu razmatranja koja će biti objavljena narednih dana i koji će tretirati ulogu javnog servisa i pravo na informiranje na vlastitom jeziku.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Medijsko obrazovanje za Rome u BiH
19.12.2005: Mirela Čamo
Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta 'Medijsko obrazovanje za Rome u BiH'
Parlamentarna skupština BiH je 6. maja, 2003. godine usvojila Zakon o zaštiti prava pripradnika nacionalnih manjina. U skladu sa ovim zakonskim aktom, BiH između ostalih štiti položaj i ravnopravnost: Albanaca, Crnogoraca, Èeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka, Ukrajinaca i drugih. Peti član zakona se odnosi na pravo pripadnika nacionalnih manjina na informiranje, što znači da imaju pravo na osnivanje printanih i elektronskih medija na maternjem jeziku, te da su javni emiteri dužni predvidjeti posebne emisije za pripadnike nacionalnih manjina, kao i najmanje jednom nedjeljno informativnu emisiju na jeziku nacionalnih manjina. Media plan institut je odlučio sprovesti istraživanje na području cijele BiH, kako bi provjerio koliko se ovaj zakon poznaje i poštuje u bh. medijima, ali i općenito da utvrdi odnos medija prema nacionalnim manjinama, a posebno romske populacije. Aktivnosti vladinih i nevladinih udruženja i organizacija na polju zaštite ljudskih prava su sve intenzivnije, pa nas je interesovalo koliko i sami mediji služe kao dobar ili loš primjer promocije zaštite ljudskih prava pripadnika romske nacionalnosti.

(Tekst je dostupan samo na bos./hrv./srp. jeziku)
Medijska politika i zakoni -> Makedonija
Kleveta i uvreda u Makedoniji
07.04.2005: Mile BoĹĄnjakovski
Novinari žele da budu izuzeti od odgovornosti za krivična djela, čime bi bili zaštićeni od mogućih zloupotreba i pritisaka u svom radu. Njihov argument je da će mehanizmi samokritike biti ojačani ukoliko se to desi. Vlada, međutim, odbacuje ovaj argument, smatrajući da kleveta i uvreda nisu isključivo pitanja novinarske prakse.
Medijska politika i zakoni -> Hrvatska
Medijska kleveta i hrvatsko zakonodavstvo
01.04.2005: Geza Stantić
Hrvatski propisi koji reguliraju odgovornost nakladnika i autora u sporovima radi povrede ugleda i časti nisu samo nekoherentni, već ih se - osobito kaznene norme - nikako ne može smatrati sukladnima standardima suvremenog medijskog prava. To, dakako, nisu puki akademski problemi, već okolnosti koje na praktičnoj razini ograničavaju pluralizam i kontrolnu funkciju medija u Hrvatskoj.
 
Stranica od 8
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa