Pretplata

Novosti o medijima
 
period  cijena (DEM)
3 mjeseca 350
6 mjeseci 600
12 mjeseci 900

Način dostave: 

Servis će biti dostavljan prema vašem izboru na jedan od sljedećih načina:

- E-mail
- Konvencionalna pošta
- Fax

Način pretplate :

Kada primimo vašu potvrdu za pretplatu mi ćemo vam poslati profakturu sa preciznim instrukcijama za plaćanje. Plaćanje će biti moguće isključivo bankarskim transferom. Onim korisnicima koji se opredjele da im servis dostavljamo faxom ili poštom biće dodatno zaračunati realni troškovi dopreme. Troškovi dostave e-mailom se ne plaćaju.

Obavezno popuniti cijeli formular !!!

1. Ime pretplatnika:


 
 

2.Kontakt osoba - ime i prezime:


 
 

3. Adresa pretplatnika:
* Popunite ako se odlučite za prijem servisa konvencionalnom poštom:
 
Ime :
Prezime:
Ulica:
Grad
Poštanski broj
Država

 

4. Broj fax aparata:
* Popunite ako želite primati servis putem faxa


 
 

5. Bilten ću primati na slijedeću e-mail adresu:
* ako ste popunili podatke o adresi onda ovo polje možete ostaviti prazno 


 
 

6. Odaberite period pretplate:


 
 

4. Odaberite jezik na kome ćete primati servis:
* mežete izabrati jednu ili obje varijante, cijena je jednaka čak i u slučaju da se opredjelite za obje

engleski
bosanski/hrvatski/srpski
 
 

6.. Dodatne informacije, komentari:

(Klinkni na dugme "Proslijedi" da formular proslijediš na našu e-mail adresu)